Regulamin karty podarunkowej APEX24

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ APEX24

 

Niniejszy regulamin określa warunki nabycia i korzystania z Kart podarunkowych APEX24 w sklepie stacjonarnym APEX24 w Gdyni i sklepie Internetowym APEX24.pl

Do celów regulaminu stosuje się następujące definicje:

1. Wydawca oznacza APEX24 z siedzibą w Gdyni, ul. 10-lutego 35, 81-364 Gdynia, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska: nr ewid. 106514, zarejestrowana pod numerem NIP: 9570735677, Regon: 192620430., właściciel domeny www.apex24.pl

2. Nabywca oznacza osobę, która otrzymuje od wydawcy Kartę Podarunkową APEX24 w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

3. Okaziciel oznacza każdego posiadacza Karty Podarunkowej APEX24

4. Karta podarunkowa APEX24 oznacza Kartę Podarunkową w wersji fizycznej z unikatowym kodem o wartości 100 zł, 250 zł, 500 zł, 1000 zł, 1500 zł, 2000 zł do wykorzystania na okaziciela.

5. Sklep stacjonarny APEX24 oznacza sklep zlokalizowany w Gdyni, ul. 10-lutego 35.

6. Sklep Internetowy oznacza sklep Internetowy APEX24.pl dostępny na stronie www.apex24.pl

7. Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Karty Podarunkowej APEX24 obowiązujący od 01/11/2019 r.

 

I. Nabycie Karty podarunkowej APEX24

 

1. Nabycie Karty podarunkowej APEX24 możliwe jest w sklepie Internetowym APEX24.pl oraz w sklepie stacjonarnym APEX24.

2. Karta podarunkowa APEX24 jest formą bonów towarowych różnego przeznaczenia w związku z czym zgodnie z ustawą nie nalicza się podatku VAT. Do Karty podarunkowej APEX24 wystawiamy PARAGON NIEFISKALNY. Przy finalizacji transakcji polegającej na wymianie Karty podarunkowej APEX24 na produkt/y Okaziciel uzyska PARAGON FISKALNY lub FAKTURĘ VAT.

3. Każda Karta podarunkowa APEX24 opatrzona jest unikalnym kodem, dzięki któremu Okaziciel będzie mógł zrealizować transakcję.

4. Po dokonaniu wpłaty przez Nabywcę i zaksięgowaniu jej przez Wydawcę, Wydawca wyda Kartę podarunkową APEX24. W przypadku wysyłki pod wskazany w zamówieniu adres obowiązuje dodatkowa opłata zgodna z cennikiem Sklepu Internetowego.

5. Zakup Karty podarunkowej APEX24 nie podlega żadnym upustom ani rabatom.

6. Karta podarunkowa APEX24 nie może zostać wykorzystana do zakupu kolejnej Karty podarunkowej APEX24.

7. Nabywca dokonujący zakupu Karty podarunkowej APEX24 poprzez sklep internetowy www.apex24.pl ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu Karty podarunkowej APEX24 w terminie do 14 dni od otrzymania kodu bez podawania przyczyny zwrotu.

 

II. Zasady korzystania z Karty podarunkowej APEX24

 

1. Kartę podarunkową APEX24 można zrealizować jednorazowo na cały asortyment Sklepu stacjonarnego APEX24 i Sklepu Internetowego.

2. Realizacja odbywa się poprzez okazanie Karty podarunkowej APEX24 w Sklepie stacjonarnym APEX24 lub poprzez wpisanie unikalnego kodu umieszczonego na Karcie podarunkowej APEX24 w polu „Kupon rabatowy” w trakcie składania zamówienia przez Sklep Internetowy. Do zamówienia realizowanego przez Sklep Internetowy można wykorzystać jedynie jeden kupon rabatowy na jedną transakcję dlatego w celu realizacji większej ilości Kart podarunkowych APEX24 prosimy o kontakt z Obsługą Sklepu bądź wpisanie unikalnego kodu umieszczonego na Karcie podarunkowej w uwagach do zamówienia. Wartość wykorzystanej w ten sposób Karty Podarunkowej zostanie odjęta od ceny już po złożeniu zamówienia.

3. Kartę podarunkową APEX24 można wykorzystać tylko raz na kwotę nie mniejszą niż nominał karty. Towar droższy można nabyć dopłacając różnicę w jeden z dostępnych w Sklepie Internetowym i Sklepie stacjonarnym sposobów.

4. Nie ma możliwości doładowania Karty podarunkowej APEX24, zasilenie środków każdorazowo odbywa się poprzez zakup nowej Karty podarunkowej APEX24.

5. W przypadku zakupu i płatności ratalnej suma odpowiadająca wartości nominału Karty podarunkowej APEX24 zostanie uznana jako wpłata własna.

6. Karta podarunkowa APEX24 nie podlega wymianie na gotówkę.

7. Zwrot towaru zakupionego z wykorzystaniem Karty podarunkowej APEX24 rozliczony będzie w pierwszej kolejności na zasadzie Karty podarunkowej APEX24 do wartości użytego nominału Karty podarunkowej APEX24 niezależnie od okoliczności i podstawy prawnej zwrotu.

8. Realizacja Karty podarunkowej APEX24 będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Okaziciel wejdzie w posiadanie Karty podarunkowej APEX24 w sposób nieuprawniony.

9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe APEX24, które zostały nieumyślnie przekazane osobom trzecim czy skradzione po ich przekazaniu nabywcy. Unikatowy kod umieszczony na Karcie podarunkowej APEX24 może być zrealizowany do zapłaty za zamówienie wyłącznie jeden raz. Nabywca zobowiązany jest do należytej ochrony kodu umieszczonego na Karcie podarunkowej APEX24 i ujawnienia go wyłącznie osobom pożądanym.

10. Nabywcy oraz Okazicielowi nie przysługują roszczenia w stosunku do wydawcy z tytułu utraty skutecznie przekazanego mu unikalnego kodu umieszczonego na Karcie produktowej APEX24.

11. Karta podarunkowa APEX24  jest ważna i aktywna przez okres 6 (słownie: sześciu) miesięcy od momentu zakupu. Po tym okresie Karta podarunkowa APEX24 traci ważność bez możliwości odzyskania zdeponowanych na niej środków. 

 

III. Postanowienia końcowe

 

1. Nabywca Karty podarunkowej APEX24 oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. APEX24 ma prawo odmówić realizacji Karty podarunkowej APEX24 w następujących przypadkach:

  • upłynął jego termin ważności
  • kod z Karty podarunkowej APEX24 został już użyty

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie Karty podarunkowej APEX24 będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 380 z poźn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta oraz Regulamin Sklepu Internetowego.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O ich treści poinformujemy Użytkowników umieszczając zestawienie zmian Regulaminu na stronie głównej Serwisu Internetowego na minimum 14 dni kalendarzowych przed zastosowanymi zmianami. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach poprzez przesłanie na wskazany przez nich adres e-mail w formularzu rejestracyjnym, informacji  zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

Zmiany wchodzą w życie w terminie podanym w obwieszczeniu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach w Regulaminie.

Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Serwisie, na stronie https://www.apex24.pl/regulaminkart w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Zmiany takie nie mają wpływu na zasady realizacji Kart podarunkowych APEX24 zakupionych przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu.

Szybki kontakt

58 6223072

apex24@apex24.pl
NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z aktualnościami w naszym sklepie.

Kontakt
  • APEX24
  • 10-go lutego 35, 81-364 Gdynia
  • 58 6223072
  • apex24@apex24.pl
  • pracujemy w godzinach
  • pon-pt 10.00-18.00, sobota 10.00-14.00
Aktualności